Da har vi tatt en titt på statistikken for 2017 og kort oppsummert kan man slå fast at utlånet fortsetter å øke, samtidig som besøket går litt ned.

Fra 2010 til 2017 har biblioteket nå en økning i utlån pr. innbygger på fantastiske 224.47 %
– tusen takk
til alle våre flotte bibliotekbrukere!

Utlån pr. innbygger
Utlånet er som nevnt fremdeles på oppadgående kurve og øker med 5,9 % fra 2016.
Besøk
Besøket har faktisk falt med 27,34 % fra 2016 til 2017, uten at vi kan peke på én spesiell grunn til dette. Tallene viser for øvrig at i 2017 har hver enkelt besøkende lånt flere bøker enn tidligere da økningen i utlån blir fordelt på færre besøkende. En liten del av nedgangen kan nok skyldes at en del arrangement ble flyttet til Rallaren på grunn av plassmangel, som blant annet avslutningsfesten for Sommerles.
Utlån bøker
Hvis man ser på utlån av bøker har det totale utlånet økt med 5,25 % fra 2016. Vi ser en liten nedgang i utlån av faglitteratur for barn og voksne, samt en marginal nedgang i utlån av skjønnlitteratur for voksne. Den store økningen ser vi i utlån av skjønnlitteratur for barn med hele 1323 flere utlånte bøker i 2017 enn i 2016.
Utlån andre medier
I utlån av andre medier ser vi en total økning på 11,57 %, kanskje noe overraskende om man ser på den stadig voksende tilgangen til strømmetjenester, samtidig som bibliotekene venter på en løsning for digitalt utlån av lydbøker. Vi ser at filmutlånet holder seg stabilt og ligger litt over fjorårets, det samme gjelder utlån av lydbøker for voksne. Lydbøker for barn har imidlertid gjort nok et stort hopp og har hatt en økning på 404,5 % fra 2010 til 2017.
Fjernlån og innlån
Fjernlån og innlån øker med 23,86 % fra 2016 til 2017. Vi låner fremdeles ut mer til lånere fra andre bibliotek enn vi låner inn selv, men begge deler øker med henholdsvis 192 og 79 titler.
Sammenligning utlån pr. innbygger
Det er alltid interessant å se hvordan utlånstallene våre utvikler seg sammenlignet med andre bibliotek i regionen. Den nasjonale bibliotekstatistikken for 2017 har ikke kommet enda, men om man ser på perioden fra 2010 til 2016 ser man at Holtålen er det biblioteket med den største og jevneste økningen i utlån. Vi regner imidlertid med at vi begynner å nå et nivå der det er vanskelig å fortsatt øke utlånet uten at ressursene til biblioteket øker og man kan utvide åpningstidene.

 

Translate »

Ved å fortsette å bruke denne siden, samtykker du i vår bruk av cookies Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close