I sommer kom Ragnar Kokkvoll med boka «På flukt – fortellingen om Sina og Betsy Ovedie». Her får vi gjengitt historien om Sina Dale fra Romsdalen og bakgrunnen for hennes strabasiøse ferd som ender med at hun føder pikebarnet Betsy Ovedie i sommerfjøset på Nesvollen i november 1895. I tillegg får vi et godt innblikk i hvordan samfunnet både i Ålen og resten av landet var på den tiden, særlig med tanke på hvor vanskelig det var for ugifte mødre som sto uten rettigheter og i fare for å bli straffeforfulgt for løsaktighet.

Dette er første del i historien om Sina og Betsy Ovedie, forfatteren er i følge Nea Radio nå i gang med å skrive resten av historien som skal komme ut om et par år.

Vi har naturligvis «På flukt» til utlån på biblioteket. 

Translate »